Đang tải...

"Bulāniśā"re Biju

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Khuṇṭiā, Naṭabara (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Brahmapura : Laki Pablikeśansa , 1998
Phiên bản:1. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Naṭabara Khuṇṭiā
Miêu tả
Mô tả sách:Inhalt: Critical review of the book "Bulāniśā" by Biju Paṭṭanāẏaka, b. 1916, former chief minister of Orissa, describing his bicycle journey from India to Peshawar in Pakistan, before 1934
Mô tả vật lý:54 S.