Đang tải...

Tribals in Orissa : a study of developmental dynamics

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Panda, P. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Centre for Communication and Social Research , 1988
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:P. Pande
Miêu tả
Mô tả vật lý:[nicht ermittelbar]