Đang tải...

The problems and the prospects of the Kharias of Mayurbhanj district

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Adhikary, Geeta Das (Tác giả, VerfasserIn)
Mohanty, Sarthak Kumar (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Indian Publishers' Distributors , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Geeta Das Adhikary; Sarthak Kumar Mohanty
Miêu tả
Mô tả sách:Paper presented at the National Interdisciplinary Seminar on Cultural Identity of the Tribals of Orissa, held at Cuttack during 22-23 April 2005
Erschienen in: Glory of Indian tribes - a focus on Orissa. - 2006
Mô tả vật lý:299-