Đang tải...

The Sacrificer State and Sacrificial Community

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tanabe, Akio (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin : Schwarz , 2003
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Akio Tanabe
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Sharing Sovereignty. - 2003
Mô tả vật lý:Seiten 115-