Đang tải...

The Coin of the Realm

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Subrahmanyam, Sanjay (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Oxford Univ. Press , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sanjay Subrahmanyam
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: The State in India. - 2006
Mô tả vật lý:Seiten 120-