Trích dẫn APA

Simhadeba, J. P., & Simhadeba, J. P. (2000). Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan.

Trích dẫn kiểu Chicago

Simhadeba, Jitāmitra Prasāda, và Jitāmitra Prasāda Simhadeba. Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan, 2000.

Trích dẫn MLA

Simhadeba, Jitāmitra Prasāda, và Jitāmitra Prasāda Simhadeba. Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.