APA引文

Simhadeba, J. P., & Simhadeba, J. P. (2000). Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan.

Chicago Style Citation

Simhadeba, Jitāmitra Prasāda, and Jitāmitra Prasāda Simhadeba. Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan, 2000.

MLA引文

Simhadeba, Jitāmitra Prasāda, and Jitāmitra Prasāda Simhadeba. Archaeology of Kalahandi and Nuapada Districs, Orissa. Delhi: Pratibha Prakashan, 2000.

警告:這些引文格式不一定是100%准確.