Trích dẫn APA

Seymour, S. C., & Seymour, S. C. (1980). Some Conclusions: Sources of Change and Continuity. Boulder, Colo: Westview Pr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Seymour, Susan C., và Susan C. Seymour. Some Conclusions: Sources of Change and Continuity. Boulder, Colo: Westview Pr, 1980.

Trích dẫn MLA

Seymour, Susan C., và Susan C. Seymour. Some Conclusions: Sources of Change and Continuity. Boulder, Colo: Westview Pr, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.