Đang tải...

Patterns of Childrearing in a Changing Indian Town

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Seymour, Susan C. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boulder, Colo. : Westview Pr. , 1980
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Susan Seymour
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: 1980. -
Mô tả vật lý:Seiten 121-