Đang tải...

The Problem of Displaced People: A Study in the Coal Mines of Brajraj Nagar, Sambalpur, Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Panda, P. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Ashish Publ. House , 1989
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:P. Panda; N. Panigrahi
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Tribal Development in India. - 1989