Đang tải...

Ethnobotany of Careya Arborea Roxb. - Some Noteworthy Folk Uses in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mohanty, R. B (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jodhpur : Scientific Publishers India , 2000
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:R. B. Mohanty; M. K. Rout
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Ethnobotany and Medical Plants. - 2000
Mô tả vật lý:Seiten 505-