Trích dẫn APA

Mallebrein, C., & Mallebrein, C. (2004). Facets of Orissan Studies - An Introduction to Current Interdisciplinary Research on Orissa. New Delhi: Kamla-Raj Enterprises.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mallebrein, Cornelia, và Cornelia Mallebrein. Facets of Orissan Studies - An Introduction to Current Interdisciplinary Research On Orissa. New Delhi: Kamla-Raj Enterprises, 2004.

Trích dẫn MLA

Mallebrein, Cornelia, và Cornelia Mallebrein. Facets of Orissan Studies - An Introduction to Current Interdisciplinary Research On Orissa. New Delhi: Kamla-Raj Enterprises, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.