Trích dẫn APA

Mahāpātra, S., & Mahāpātra, S. (1997). The Celebration of Life. Bhubaneswar: Acad. of Tribal Dialects & Culture, Welfare Dep.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mahāpātra, Sītākānta, và Sītākānta Mahāpātra. The Celebration of Life. Bhubaneswar: Acad. of Tribal Dialects & Culture, Welfare Dep, 1997.

Trích dẫn MLA

Mahāpātra, Sītākānta, và Sītākānta Mahāpātra. The Celebration of Life. Bhubaneswar: Acad. of Tribal Dialects & Culture, Welfare Dep, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.