Đang tải...

Ex-Princely States of Orissa: Mayurbhanj, Keonjhar and Bonai

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahapatra, Lakshman K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta [u.a.] : Bagchi , 1987
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Lakshman Kumar Mahapatra
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Tribal Polities and State Systems. - 1987
Mô tả vật lý:Seiten 1-