Trích dẫn APA

Khullar, K. K., & Khullar, K. K. (2005). First Person in Urdu. New Delhi: Harman Publ. House.

Trích dẫn kiểu Chicago

Khullar, Kuldip Krishen, và Kuldip Krishen Khullar. First Person in Urdu. New Delhi: Harman Publ. House, 2005.

Trích dẫn MLA

Khullar, Kuldip Krishen, và Kuldip Krishen Khullar. First Person in Urdu. New Delhi: Harman Publ. House, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.