Đang tải...

Perception of Health and Pattern of Health Seeking Behaviour Among Selected Tribal Population Groups of Madhya Pradesh and Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Basu, Salil Kumar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manak Publications 1994
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Salil Kumar Basu
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Tribal Health in India. - 1994
Mô tả vật lý:Seiten 26-