Đang tải...

Gloyer, Ernst

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bautz, Friedrich Wilhelm (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nordhausen : Bautz , 1990
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Friedrich Wilhelm Bautz
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. - 1990