Đang tải...

Orissan Images of the Emaciated Cāmuṇḍā: The Devouring Devī-Śakti and the Consort of Bhairava

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Donaldson, Thomas E. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Agam Kala Prakashan , 1989
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Thomas Eugene Donaldson
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Culture. - 1989
Mô tả vật lý:Seiten 43-