Trích dẫn APA

Behera, K. S., & Behera, K. S. (1991). On the Jagannātha Trinity. Bhubaneswar: Institute of Orissan Culture.

Trích dẫn kiểu Chicago

Behera, Karuna Sagar, và Karuna Sagar Behera. On the Jagannātha Trinity. Bhubaneswar: Institute of Orissan Culture, 1991.

Trích dẫn MLA

Behera, Karuna Sagar, và Karuna Sagar Behera. On the Jagannātha Trinity. Bhubaneswar: Institute of Orissan Culture, 1991.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.