Đang tải...

Report of three new plant species to the flora of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, N. K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Muzaffarnagar 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:N. K. Tripathy; N. Behera
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Advances in Plant Sciences. - 2006
Mô tả vật lý:Seiten 583-