Đang tải...

Pogostemon parviflorus Benth. (Lamiaceae) - a new interesting plant for Orissa Flora

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, N. K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Jodhpur, India : Scientific Publ. , 2006
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:N. K. Tripathy

Những quyển sách tương tự