Đang tải...

Currency and Exchange in Medieval Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathy, Snigdha (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Orissa [u.a.] 1987
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Snigdha Tripathy
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Orissa Historical Research Journal. - 1987
Mô tả vật lý:Seiten 161-