Đang tải...

Performance of front line demonstrations of oilseed crops in selected tribal districts of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tripathi, A. K. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Barapani Shillong 2004
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:A. K. Tripathi; S. K. Das
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Hill Farming. - 2004
Mô tả vật lý:Seiten 66-