Đang tải...

Palynological evidence for Upper Permian Raniganj coals in western part of Talchar coal field, Orissa, India

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tiwari, Rambachan Shyambihari (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bangalore : Assoc. , 1991
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:R. S. Tiwari; Archana Tripathi; B. N. Jana
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Current Science. - 1991
Mô tả vật lý:Seiten 407-