Trích dẫn APA

Thillai Rajan Annamalai, & Thillai Rajan Annamalai. (2000). Power sector reform in Orissa: An ex-post analysis of the causal factors. Amsterdam [u.a.]: Elsevier Science.

Trích dẫn kiểu Chicago

Thillai Rajan Annamalai, và Thillai Rajan Annamalai. Power Sector Reform in Orissa: An Ex-post Analysis of the Causal Factors. Amsterdam [u.a.]: Elsevier Science, 2000.

Trích dẫn MLA

Thillai Rajan Annamalai, và Thillai Rajan Annamalai. Power Sector Reform in Orissa: An Ex-post Analysis of the Causal Factors. Amsterdam [u.a.]: Elsevier Science, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.