Đang tải...

Remaking Tradition

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tanabe, Akio (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London [u.a.] : Sage Publ. , 1995
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Akio Tanabe
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of Asian and African Studies. - 1995
Mô tả vật lý:Seiten 221-