Trích dẫn APA

Swain, M., & Swain, M. (2005). Impact of super cyclone on life and livelihood of women. Hyderabad.

Trích dẫn kiểu Chicago

Swain, Mamata, và Mamata Swain. Impact of Super Cyclone On Life and Livelihood of Women. Hyderabad, 2005.

Trích dẫn MLA

Swain, Mamata, và Mamata Swain. Impact of Super Cyclone On Life and Livelihood of Women. Hyderabad, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.