Đang tải...

Impact of super cyclone on life and livelihood of women

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Swain, Mamata (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hyderabad 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mamata Swain
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: The Asian Economic Review. - 2005
Mô tả vật lý:Seiten 485-