Trích dẫn APA

Swain, M., & Swain, M. (1999). Tenancy structure in Orissa. Pune: [s.n.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Swain, Mamata, và Mamata Swain. Tenancy Structure in Orissa. Pune: [s.n.], 1999.

Trích dẫn MLA

Swain, Mamata, và Mamata Swain. Tenancy Structure in Orissa. Pune: [s.n.], 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.