Trích dẫn APA

Acharya, K., & Acharya, K. (1983). Numismatic Sources of Medieval Orissa. Orissa [u.a.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Acharya, K., và K. Acharya. Numismatic Sources of Medieval Orissa. Orissa [u.a.], 1983.

Trích dẫn MLA

Acharya, K., và K. Acharya. Numismatic Sources of Medieval Orissa. Orissa [u.a.], 1983.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.