Đang tải...

The transition from the numerical from the decimal system in the inscriptions of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acharya, Subrata Kumar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mysore : Soc. , 1993
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Subrata Kumar Acharya
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Journal of the Epigraphical Society of India. - 1993
Mô tả vật lý:Seiten 52-