Đang tải...

Changes in Sex Ratio Patterns in Orissa 1991–2001

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Agnihotri, Satish B. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Hindustan Publ. Corp. , 2002
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Satish B. Agnihotri
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Demography India. - 2002
Mô tả vật lý:Seiten 180-