Đang tải...

Beginning of the British Imperialism in North Coastal Andhra (1682-1769)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Anjaneyulu, Mantravadi Sita Rama (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mantravadi Sita Rama Anjaneyulu
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Utkal Historical Research Journal. - 2005
Mô tả vật lý:Seiten 65-