Đang tải...

Inter regional variation in crop production in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Behera, Manaranjan (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cuttack : Utkal University , 1996
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Manaranjan Behera; A. K. Mitra
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Utkal Economic Papers. - 1996
Mô tả vật lý:Seiten 45-