Đang tải...

The Kond Hill-people's traditional approach to medicine

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boal, Barbara M. (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Sage Publisher , 1985
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Barbara M. Boal
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: South Asia Research. - 1985
Mô tả vật lý:Seiten 187-