Đang tải...

Social Organisation of the Kondhs: Some Preliminary Observations

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chaudhury, Sukanta Kumar (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : [s.n.] , 1989
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sukanta Kumar Chaudhury
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Anthropologist. - 1989
Mô tả vật lý:Seiten 31-