Đang tải...

Influence of fresh water influx on the ratio of Ca, Mg and F with respect to Cl in the coastal water of Orissa, east coast of India

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Das, Jyotirmoy (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: New Delhi : NISCAIR , 1996
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:J. Das; R. K. Sahoo
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Indian Journal of Marine Sciences. - 1996
Mô tả vật lý:Seiten 74-