Đang tải...

Revenue Collection in Mogul Orissa. A Critical Inquiry (1594-1707)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, Sasi Kanta (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Orissa [u.a.] 1999
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sasi Kanta Dash
Miêu tả
Mô tả sách:Erschienen in: Orissa Historical Research Journal. - 1999
Mô tả vật lý:Seiten 101-