Đang tải...

Sources of Indian history : a study in Orissan history and culture

Papers presented at the National Seminar on Sources of History of Orissa : Identification, Documentation and Utilisation, held at Cuttack during 23-24 April 2005

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Indian Publ. , 2006
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed. by Nihar Ranjan Patnaik
Miêu tả
Tóm tắt:Papers presented at the National Seminar on Sources of History of Orissa : Identification, Documentation and Utilisation, held at Cuttack during 23-24 April 2005
Mô tả sách:Includes bibliographical references
Mô tả vật lý:XII, 259 S. 22 cm
số ISBN:8173414092