Đang tải...

Financial institutions and small scale sector

Study conducted in Orissa, India

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mallick, Manas Ranjan (Tác giả)
Misra, Prakash Chandra (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Sonali Publ. , 2006
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Manas Ranjan Mallick & P. C. Misra
Miêu tả
Tóm tắt:Study conducted in Orissa, India
Mô tả sách:Includes index. - Includes bibliographical references (p. [172]-175)
Mô tả vật lý:183 S. graph. Darst. 22 cm
số ISBN:8184110081