Đang tải...

Folksongs of Kalahandi

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mishra, Mahendra K. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : Mayur Publications , 1989
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mahendra K. Mishra
Miêu tả
Mô tả sách:Study of folk-songs from Kalahandi District, Orissa; song texts in roman with English translations. - Includes bibliographical references (p. 48)
Erscheinungsjahr in Vorlageform:c1989
Mô tả vật lý:48 S. 22 cm