Trích dẫn APA

Tiwari, A. N. (1999). Reference Orissa: An Indian State of eastern region (1. publ.). Bhubaneswar: Enterprising Publishers.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tiwari, Awadh Narayan. Reference Orissa: An Indian State of Eastern Region. 1. publ. Bhubaneswar: Enterprising Publishers, 1999.

Trích dẫn MLA

Tiwari, Awadh Narayan. Reference Orissa: An Indian State of Eastern Region. 1. publ. Bhubaneswar: Enterprising Publishers, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.