Đang tải...

Reference Orissa : an Indian State of eastern region

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Tiwari, Awadh Narayan (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : Enterprising Publishers , 1999
New Delhi : Distributed by A. N. Distributors , 1999
Phiên bản:1. publ.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[chief editor, A. N. Tiwari]
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references
Mô tả vật lý:XXVIII, 596 S. Ill., graph. Darst.