Đang tải...

Man, the gods, and the search for cosmic wellbeing : over one hundred and fifty years of Kondh rites, 1835-1992

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boal, Barbara M. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : National Institute of Social Work and Social Sciences , 1999
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Barbara M. Boal
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. [335]-336) and index
Erscheinungsjahr in Vorlageform:c1999
Mô tả vật lý:xii, 342 S. Ill., Kt. 23 cm