Đang tải...

Kabi kāhāṇī

On the lives and works of contemporary Oriya poets and scholars

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dāsa, Kuñjabihārī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Phreṇḍas Pabliśarsa , 1984
Phiên bản:1. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Kuñjabihārī Dāśa
Miêu tả
Tóm tắt:On the lives and works of contemporary Oriya poets and scholars
Mô tả sách:In Oriya
Mô tả vật lý:190 S. Ill. 23 cm