Đang tải...

Paṇḍita Nīḷakaṇṭha

Biography of Nīḷakaṇṭha Dāśa, 1884-1967, educator, social reformer, nationalist, and poet from Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, B. N. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Phreṇḍas Pabliśarsa , 1991
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Birañci Nārāẏaṇa Dāśa
Miêu tả
Tóm tắt:Biography of Nīḷakaṇṭha Dāśa, 1884-1967, educator, social reformer, nationalist, and poet from Orissa
Mô tả sách:In Oriya
Mô tả vật lý:2, 92 S. Ill. 23 cm