Đang tải...

Cultural performances : folk songs and folk dances of Kalahandi, Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Bhabananda Acharya (Tác giả)
Padhi, Anjali (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneswar : Mayur Publ. , 2008
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Acharya Bhabananda, Anjali Padhi
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. 74-75). - Includes songs in Oriya (roman); with English translation and musical notations
Mô tả vật lý:75 S. Ill., Kt. 25 cm
số ISBN:8189626116