Đang tải...

Koṇārka

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Miśra, Baḷarāma (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Bhubaneśvara : Biśvajit Miśra , 1981
Phiên bản:1. saṃskaraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Baḷarāma Miśra
Miêu tả
Mô tả sách:Bibliography: p. [196]. - In Oriya
Mô tả vật lý:195, [1] S. 19 cm