Trích dẫn APA

Raut, L. N., & Maharana, B. (2014). Concept of health, hygiene and medicines: A study of Kondh community of South Odisha. Delhi: Kalpaz.

Trích dẫn kiểu Chicago

Raut, Lakshmi Narayan, và Bhabani Maharana. Concept of Health, Hygiene and Medicines: A Study of Kondh Community of South Odisha. Delhi: Kalpaz, 2014.

Trích dẫn MLA

Raut, Lakshmi Narayan, và Bhabani Maharana. Concept of Health, Hygiene and Medicines: A Study of Kondh Community of South Odisha. Delhi: Kalpaz, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.