Đang tải...

Folklore of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dāsa, Kuñjabihārī (Tác giả)
Mahapatra, Lakshman K. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : National Book Trust , 1999
Phiên bản:1. repr.
Loạt:Folklore of India
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:K. B. Das; L. K. Mahapatra
Miêu tả
Mô tả vật lý:IX, 175 S. Ill.
số ISBN:8123706502